Nếu anh em muốn có cơ sở thật để căn cứ vào mạng đá gà thì 12 con giáp sẽ giúp phân biệt ngày thịnh hay kị của chiến kê. Căn cứ theo 12 con giáp có những ngày vượng khí đem lại may mắn mang về chiến thắng cho chiến kê và ngược lại. Nội dung cụ thể bên dưới đây:

 • Những chú gà nên xuất phát ngày Tý là gà màu nâu, ô. Điều ô sẽ gặp khó khăn thay và Ô lùng cũng bị nằm ngay tại trường.
 • Ngày Sửu những chú gà màu điều, tía nên xuất chiến.
 • Ngày Dần nên xuất chiến là gà màu xám. Và gà không nên ra trận là màu ô ướt.
 • Ngày Mão gà nên xuất chiến là màu ô kịt còn không nên ra trận là gà màu xám, chuối.
 • Ngày Thìn những chú gà xuất chiến là gà màu chuối bông, điều, tí. Và không nên ra trận là gà màu xám.
 • Ngày Tị những chú gà màu điều bông, ngũ sắc nên xuất chiến. Và không nên ra trận là gà màu điều ô, màu ô.
 • Ngày Ngọ gà nên xuất chiến là màu xám, ô, điều. Còn không nên ra trận là màu ô ướt, điều ngũ sắc.
 • Ngày Mùi những chú gà xuất chiến là gà màu xanh, ó. Và không nên ra trận là gà màu xám, điều đỏ, tía.
 • Ngày Thân gà chuối gắm mới thật sự là anh hùng. Các con gà điều đỏ, điều xanh và gà ô không nên ra trận.
 • Ngày Dậu nên xuất chiến là gà màu ô. Và gà không nên ra trận là xanh, chuối bông, điều.
 • Ngày Tuất những chú gà nên xuất chiến là màu ô và màu chuối điều. Còn không nên ra trận là gà màu bông ngũ sắc.
 • Ngày Hợi gà màu ô, điều xanh, ô bông là những chú gà nên xuất chiến. Và không nên ra trận là điều đỏ.